Kopen of leasen wat heeft uw voorkeur?

Elektrisch Mobiel Meerkerk beschikt over uitstekende relaties met leasemaatschappijen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en zorgen desgewenst voor een passende aanbieding afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of via het contactformulier, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Leasevormen nader bekeken

Operational lease is een vorm van lease die sterk lijkt op huren.  Er is sprake van “off-balance financiering”, d.w.z.: het bedrijf neemt de zaak niet op in haar balans.

Bij Operational lease wordt (meestal) de verzekering, reparatie en onderhoud voor u geregeld in een vast maandbedrag. U weet dus op voorhand wat u kwijt bent en loopt dus geen risico op eventuele onvoorziene kosten.

Het grootste voordeel van Operational lease is dat er geen investering nodig is en u deze liquide middelen kunt blijven gebruiken voor de core business van uw onderneming.

Financial lease is een leasevorm die meer op huurkoop lijkt. De looptijd van de lease-overeenkomst is over het algemeen gelijk aan de economische levensduur van de geleasde vervoersmiddelen. Het economisch risico ligt hier bij de lessee, en deze neemt de zaak wel op zijn balans op. Aan het einde van de lease-periode heeft de lessee het recht om het juridisch eigendom van de geleasde vervoersmiddelen te verwerven tegen betaling van de (lage) boekwaarde van dat moment.

Dit wil dus zeggen dat wanneer u bijvoorbeeld een auto of scooter inzet, alle kosten voor onderhoud en eventuele reparaties voor uw rekening komen. Aan het einde van de looptijd neemt u de auto / scooter over tegen de boekwaarde.

Het grootste voordeel van Financial lease is dat u aan het eind van de looptijd eigenaar wordt van de auto /scooter, maar niet (vooraf) een grote investering te doen.